Zriadenie živnosti


na základe Vašich požiadaviek a potrieb vypracujeme prihlášky na ohlásenie živnosti a všetky ostatné dokumenty potrebné k zriadeniu živnosti.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené