Založenie spoločnosti


na základe Vašich požiadaviek a potrieb vypracujeme zakladateľskú listinu, spoločenskú zmluvu, návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a všetky ostatné dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti s.r.o.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené