Vedenie podvojného účtovníctva


Vedenie podvojného účtovníctva v účtovnom programe DatalockW (Asseco Solutions, a.s.):
• účtovanie vyšlých a došlých faktúr
• bankové výpisy
• pokladne ( €, cudzia mena napr. CZK)
• interné doklady
• účtovanie majetku – zaraďovanie, odpisy, vyraďovanie, zmena ocenenia a pod.
• účtovanie mzdovej agendy
• a i.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené