Personalistika a mzdy


Personalistiku a mzdové účtovníctvo vedieme v účtovnom programe DatalockW (Asseco Solutions, a.s.)
• prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov
• návrhy pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce atď.
• spracovanie miezd
• vypracovanie a podávanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov na DÚ a poisťovne
• príprava príkazov na úhradu pre banky


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené