Personalistika a mzdové účtovníctvo..

Personalistiku a mzdové účtovníctvo vedieme v účtovnom programe DatalockW (Asseco Solutions, a.s.)

• prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov
• návrhy pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce atď.
• spracovanie miezd
• vypracovanie a podávanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov na DÚ a poisťovne
• príprava príkazov na úhradu pre banky


© copyright 2020 LEUS s.r.o.