Administratívne práce


Administratívne práce

na základe požiadaviek klienta poskytujme potrebné administratívne práce.

Napríklad:
• vystavovanie faktúr
• dodacích listov
• objednávok
• a pod.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené