Audit, daňové poradenstvo..Audit, daňové poradenstvo:

● na základe požiadaviek klienta sprostredkujeme auditorské služby, daňové poradenstvo.
● spolupracujeme pri realizácii auditu spoločnosti, pripravujeme všetky potrebné podklady a dokumentáciu.


© copyright 2020 LEUS s.r.o.