Audit, daňové poradenstvo


Audit, daňové poradenstvo

na základe požiadaviek klienta sprostredkujeme audítorské služby, daňové poradenstvo a spolupracujeme pri realizácii auditu spoločnosti, pripravujeme všetky potrebné podklady a dokumentáciu.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené