Registrácia na úradoch


Registrácia na miestne príslušnom daňovom úrade:
• vypracovanie a podanie príslušných tlačív na registráciu pre daň z príjmu FO, PO, daň zo závislej činnosti (zamestnávateľ).
• vypracovanie a podanie príslušných tlačív na registráciu pre daň DPH

Registrácia na sociálnej poisťovni:
• prihlásenie na odvody do SP
• prihlásenie zamestnávateľa

Registrácia na zdravotných poisťovniach:
• prihlásenie na platenie zdravotného poistenia – živnostník, konateľ, ai.
• prihlásenie zamestnávateľa – oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku platiteľa poistného

Registrácia na colnej správe:
• pre zasielanie hlásení Intrastat, ai.

vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené