Kontroling a ekonomické poradenstvo


Kontroling, ekonomické poradenstvo

Pre potreby manažmentu vypracujeme požadované a reportingové výkazy, analýzu nákladov a následne odkonzultujeme a interpretujeme dosiahnuté výsledky hospodárenia


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené