Výkazy


Výkazy, DPH, mesačné, ročné závierky, daňové priznania:
● na základe zaúčtovaných vstupov vypracujeme mesačné výkazy a daňové priznania.
● spracujeme mesačné uzávierky, ročnú závierku.
vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmu pre FO, PO ako aj príslušné výkazy, ktoré sú súčasťou daňového priznania k dani z príjmu FO, PO


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené