Konzultácie a výkazy v SJ, NJ, AJ


Konzultácie a výkazy v SJ, NJ, AJ
● na základe požiadaviek klienta vypracujeme mesačné a ročné závierky, prehľady a reportingové výkazy a súčasne je možná analýza hospodárskych výsledkov a ekonomické poradenstvo v nemčine či angličtine.


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené