Vedenie jednoduchého účtovníctva


Vedenie jednuduchého účtovníctva v účtovnom programe Alfa (Kros,a.s.):
• pre platcov i neplatcov DPH
• jednorázovo alebo pravidelne (mesačne, štvrťročne)


vedenie účtovníctva od

30€/mesiac

mzdy a personalistika od

8€/mesiac

© copyright 2018 LEUS s.r.o. Všetky práva vyhradené