Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva..

Vedenie jednuduchého účtovníctva v účtovnom programe Alfa (Kros,a.s.):
• pre platcov i neplatcov DPH
• jednorázovo alebo pravidelne (mesačne, štvrťročne)Vedenie podvojného účtovníctva v účtovnom programe DatalockW (Asseco Solutions, a.s.):
• účtovanie vyšlých a došlých faktúr
• bankové výpisy
• pokladne ( €, cudzia mena napr. CZK)
• interné doklady
• účtovanie majetku – zaraďovanie, odpisy, vyraďovanie, zmena ocenenia a pod.
• účtovanie mzdovej agendy
• a i.


© copyright 2020 LEUS s.r.o.