Kontroling, ekonomické poradenstvo..Kontroling, ekonomické poradenstvo:

● Pre potreby manažmentu vypracujeme požadované a reportingové výkazy, analýzu nákladov a následne odkonzultujeme a interpretujeme dosiahnuté výsledky hospodárenia.


© copyright 2020 LEUS s.r.o.