Ponúkame aj konzultácie v cudzích jazykoch..Konzultácie a výkazy v SJ, NJ, AJ
● na základe požiadaviek klienta vypracujeme mesačné a ročné závierky, prehľady a reportingové výkazy a súčasne je možná analýza hospodárskych výsledkov a ekonomické poradenstvo v nemčine či angličtine.


© copyright 2020 LEUS s.r.o.