Výkazy, DPH, mesačné, ročné závierky, daňové priznania..Výkazy, DPH, mesačné, ročné závierky, daňové priznania:

● na základe zaúčtovaných vstupov vypracujeme mesačné výkazy a daňové priznania.
● spracujeme mesačné uzávierky, ročnú závierku.
vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmu pre FO, PO ako aj príslušné výkazy, ktoré sú súčasťou daňového priznania k dani z príjmu FO, PO


© copyright 2020 LEUS s.r.o.