Administratívne práce..Administratívne práce:

● na základe požiadaviek klienta poskytujme potrebné administratívne práce.

Napríklad:
• vystavovanie faktúr
• dodacích listov
• objednávok
• a pod.


© copyright 2020 LEUS s.r.o.