Naša spoločnosť sa zaoberá vedením účtovníctva ako aj činnosťami bezprostredne súvisiacimi s účtovníctvom a ekonomikou podniku. Osobou zodpovednou za realizáciu poskytovaných služieb je Ing. Jana Lajčoková, ktorá má v tomto odbore viac ako 10 ročnú prax.

Pre klienta poskytujeme účtovné a administratívne služby nasledovným spôsobom:

A. v našich priestoroch a v našom účtovnom programe účtujeme doklady klienta, ktoré si podľa potreby vyzdvihneme jeden alebo niekoľkokrát do mesiaca či týždňa.

B. v priestoroch klienta a v jeho účtovnom programe účtuje naša pracovníčka doklady klienta a prípadne vykonáva potrebné administratívne práce, pričom na pracovisko klienta prichádza pracovníčka v dohodnutom termíne podľa potrieb klienta raz alebo niekoľkokrát do týždňa.

Zriadenie živnosti

na základe Vašich požiadaviek a potrieb vypracujeme prihlášky na ohlásenie živnosti a všetky ostatné dokumenty potrebné k zriadeniu živnosti.

Založenie spoločnosti

na základe Vašich požiadaviek a potrieb vypracujeme prihlášky na ohlásenie živnosti a všetky ostatné dokumenty potrebné k zriadeniu živnosti.

© copyright 2020 LEUS s.r.o.